Оловният войник


Той много битки беше преживял
За храброст имаше дори медал
Винаги готов за бой
Произведен за герой
Спомням си го като млад
Все начело, в авангард
Вървеше в строй, вървеше с песен...

О-о-о.......

Открих го днес в един забравен скрин
Оловният войник непобедим
Бе очукан, разкривен
Беше много уморен
Но ми каза, че до днес
Още не е победен
И пак на бой ще тръгне с песен...

О-о-о.......

Раз-два...

Как странно всичко се повтаря пак
Вървят войници срещу мен във крак
А земята се върти
Милионите съдби
И в задъхания свят
Чувате ли моя глас?
Аз искам мир със тази песен…

О-о-о.......{START_COUNTER}